Woning kopen

Wil je medebepalen hoe het nieuwbouwproject Elix en jouw woning eruit komt te zien?Scroll naar beneden op deze pagina om alle stappen van het proces na te lezen.

Gevonden!

Je hebt een project gevonden dat precies aansluit bij wat je zoekt. Wie weet heb je zelfs al een - of meerdere - favoriete woning(en). Om goed op de hoogte te blijven, meld je je via de footer of woningtype/bouwnummer meteen aan voor de projectnieuwsbrief en maak je vervolgens een persoonlijk account aan. Nu kun je aan de slag met al jouw woonwensen en ben je ook automatisch aangemeld voor de maandelijkse gebiedsnieuwsbrief. Handig want zo blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen in het gebied!

Woning toevoegen aan wensenlijst

De bouwnummers waar je interesse in hebt, bewaar je overzichtelijk in jouw wensenlijst. Een woning toevoegen aan jouw wensenlijst is heel gemakkelijk. Je klikt op het hartje of de button ‘Wensenlijst’. Vervolgens wordt de woning automatisch opgeslagen. Supersimpel!

Voorkeuren doorgeven

Op de dag dat de verkoop start ontvang je na 17.00 uur een e-mail met een link naar de speciale verkooppagina. Op dat moment is op de website en in jouw Mijn Eigen Huis account alle informatie beschikbaar waarop jij jouw keuze kunt baseren. Je kunt maximaal 5 voorkeuren doorgeven. Tot aan de sluitingsdatum kan je je voorkeuren wisselen, woningen uit je lijstje verwijderen of toevoegen. Deze wisselingen worden direct opgeslagen. Je doet dit allemaal overzichtelijk binnen jouw account. Jouw inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Per toekomstig huishouden wordt slechts 1 inschrijving geaccepteerd.

Let op! Je ontvangt deze e-mail met link alléén als je je hebt aangemeld voor een of meerdere woningtypen of woning(en) behorend bij het project Elix die in verkoop gaat. Als je dat nog niet hebt gedaan of je weet het niet zeker, doe het dan nu alsnog.

De toewijzing

Daarna vindt de toewijzing van de woningen plaats. We proberen zoveel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen. Daarbij kijken wij naar de meest concrete kandidaten en hanteren wij onderstaande opeenvolgende criteria:

1) Aantal kandidaten per bouwnummer
Is er 1 kandidaat voor een bouwnummer, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen. Zijn er meerdere kandidaten op dat bouwnummer, dan volgt een 2e beoordeling.

2) Financiële check
Bij meerdere kandidaten op 1 bouwnummer, kijken we of een kandidaat een financiële check heeft gedaan. Daarmee laat je aan ons zien dat jij de woning kunt financieren of dat je betaalt met eigen middelen. Je kunt ons dit laten weten door nadat de verkoop is gestart een brief van je hypotheekverstrekker of financieel adviseur te uploaden in je Mijn Eigen Huis-account. Deze upload mogelijkheid is beschikbaar, zodra de verkoop is gestart en jij je voorkeuren doorgeeft.

Let erop dat erin staat dat jij – bij het door jou opgegeven inkomen, vermogen en/of schuld – het benodigde bedrag voor jouw gewenste woning kunt lenen of (deels) met eigen middelen betaalt. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de toewijzing. Na toewijzing vernietigen wij deze informatie.

3) Motivatiebrief
Om je kans op een woning te vergroten kan je bij je financiële check een motivatiebrief toevoegen waarin je aan kunt geven waarom jij in Elix op je plek bent. Je maakt hiervoor één pdf document waar je financiële en motivatiebrief in zit. Dit pdf bestand kan je tijdens je inschrijving uploaden. 

Wil jij bewust wonen en leven in sustainable community ELIX? Voeg dan bij je inschrijving een motivatiebrief toe, waarin je aangeeft waarom jij in ELIX op je plek bent. En wat jij zou willen en kunnen betekenen voor je toekomstige buren en voor de wijk Kerckebosch.

Visie en motivatie
Wat is jouw visie voor ELIX en welke ideeën heb jij als toekomstig bewoner? Wat wil jij bijdragen aan de buurt en haar bewoners? En wat verwacht jij van je medebewoners, van de wijkvereniging, en van de gemeente en de Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM)? Deel met ons je visie en motivatie op bewust wonen en leven in ELIX.

Beoordeling en selectie
BPD zal de motivatiebrieven beoordelen en indien nodig hierover overleggen met de WOM. Bij de beoordeling van de motivatie letten we op de intrinsieke motivatie, het enthousiasme, de ideeën en of deze ideeën passen bij en complementair zijn aan die van anderen die zich hebben aangemeld. In theorie kan het gebeuren dat iemand met een goede onderbouwing geen reservering wordt toegekend, omdat de aangedragen ideeën te ver afliggen van die van andere aanmeldingen.

Gemeenschap
De kandidaten brengen we na de selectie online en offline samen. En wat dus begint met een groep individueel duurzaam gedreven mensen, zal de komende maanden steeds meer groeien tot een ware gemeenschap van gelijkgestemden. Allen met dezelfde wens: om in gemeenschap een sociaal, duurzame en circulaire leefomgeving te realiseren in Kerckebosch.

Wij kijken uit naar jouw visie en motivatie!

4) Aanmeldduur

Als er meerdere gemotiveerde kandidaten zijn voor een bepaald bouwnummer én ze allemaal de financiële check hebben doorlopen, kijken we tenslotte naar het moment van aanmelden als belangstellende. Dat is het moment waarop je je als klant hebt ingeschreven voor de betreffende deelfase die in verkoop gaat. Als je je al eerder hebt ingeschreven voor een eerdere fase, vragen wij je opnieuw aan te melden. Let op: het gaat dus niet om de inschrijving bij start verkoop. Je kunt tijdens de verkoopperiode rustig de tijd nemen om je voorkeuren (maximaal 5) door te geven. De woning wordt uiteindelijk toegewezen aan degene die als langste staat aangemeld.

Wij streven naar een optimale bezetting van alle bouwnummers. Dat betekent dat - als jij de enige bent met een voorkeur voor een bepaald bouwnummer - dat bouwnummer aan jou wordt toegewezen, ook als dit niet je eerste voorkeur is. Dat geldt niet voor inschrijvers die een financiële check hebben gedaan. Die krijgen te allen tijde het eerste vrije bouwnummer van hun hoogste voorkeur toegewezen.

Optie en reserveringsovereenkomst

Na de toewijzing krijg je via e-mail een bericht of een kavel met bijbehorende woning al dan niet aan jou is toegewezen. In jouw account van Mijn Eigen Huis zie je welke woning dat is en dat je een optie hebt op die kavel/woning. Heb je helaas geen woning toegewezen gekregen dan ben je reservekandidaat. Ook dat zie je in jouw account.

Wanneer je een bouwnummer krijgt toegewezen word je verzocht een reserveringsovereenkomst met ons aan te gaan. Deze reserveringsovereenkomst is de onderlegger om het plan en je woning samen verder door te ontwikkelen en uiteindelijk tot een koop- en aannemingsovereenkomst te komen. Voor het reserveren van het aan jou toegewezen bouwnummer vragen wij een vergoeding van € 2.500 waarmee wij (een deel) van de te maken kosten kunnen betalen. Wanneer je overgaat tot aankoop van de kavel met bijbehorende woning, worden deze kosten verrekend met de koopsom van de grond. De vergoeding wordt niet teruggestort, wanneer je onverhoopt besluit toch niet in Elix te gaan wonen.

Wel een woning

Gefeliciteerd! In jouw account van Mijn Eigen Huis zie je welke kavel met bijbehorende woning aan jou is toegewezen. Je hebt een optie op die kavel en wij nemen contact met je op om alles door te nemen. Je hebt nu een week de tijd om te beslissen of je door wilt gaan met het aankoop proces. Tijdens deze periode kun je vragen stellen aan ons om een weloverwogen beslissing te nemen. Die vragen kun je online stellen of tijdens een fysieke afspraak. Ben je al direct zeker van je zaak, dan maak je een tekenafspraak met de verkoopmanager. Wil je er toch vanaf zien dan is dat kosteloos en zonder verplichtingen.

Geen woning

Helaas, er waren meer kandidaten dan kavels met bijbehorende woningen waardoor je geen kavel toegewezen hebt gekregen. In jouw account zie je dat je reservekandidaat bent op jouw voorkeurskavel en je krijgt via e-mail hierover bericht. Maar jouw kans is nog niet helemaal verkeken. Als iemand afziet van de reservering, dan wijzen we opnieuw toe aan de resterende kandidaten met een eerste voorkeur voor dat betreffende bouwnummer. Wij nemen dan contact met je op en heb je misschien meer geluk. Wij geven geen informatie over hoeveel reservekandidaten er zijn en op welke plek je op de reservelijst staat.

Reserveringsovereenkomst

Als je het helemaal zeker weet en je wilt graag doorgaan met het aankoopproces om op de toegewezen kavel je droomwoning te ontwikkelende, dan maak je een tekenafspraak. Samen met de verkoopmanager lopen jullie de reserveringsovereenkomst door om uiteindelijk tot een definitieve overeenkomsten te komen voor de grond en voor de bouw van het huis. Heb je daar eventueel nog vragen over dan kan de verkoopmanager die beantwoorden. Na het zetten van jouw handtekening op de reserveringsovereenkomst start het verdere proces en is de eerste stap gezet naar de realisatie van je eigen droomhuis.

Koop- en aannemingsovereenkomst tekenen

Nadat verschillende workshops hebben plaats gevonden is er een definitief ontwerp ontstaan per kavel en daarmee ook het project. Op basis van dit definitief ontwerp kan vervolgens de reeds getekende reserveringsovereenkomst omgezet worden naar een koop- en aannemingsovereenkomst. Samen met de betrokken verkoopmanager lopen jullie de contractstukken door en kunnen deze ondertekend worden.

Jouw woning!

Daarmee is jouw droomwoning dan écht jouw eigen woning! De bouw start op het moment dat minimaal 70% van alle woningen in het project is verkocht. Én als aan alle andere opschortende en ontbindende voorwaarden uit de koop- en aannemingsovereenkomst is voldaan. Hierover ontvang je van ons dan uiteraard een bericht. Samen met de aannemer maak je afspraken over het meer- en minderwerk en andere wensen over jouw woning. Vanaf de start van de bouw is de aannemer jouw vaste aanspreekpunt. Via e-mail houden we je op de hoogte over de andere ontwikkelingen in jouw nieuwe buurt.

Heb je een vraag? Contact opnemen
Hoe wil jij wonen? Woningaanbod