Update Elix

30 oktober '20

Bijna alle bouwnummers zijn inmiddels gereserveerd. Dit betekent dat wij nu met de kandidaat kopers het ontwikkelproces ingaan. Indien er toch nog kandidaten afvallen dan wordt er opnieuw gekeken naar de inschrijvingen en de bijbehorende motivatiebrieven en de financiële checks.

  Meer nieuws lezen
  Ik heb een vraag