15 september 2020

Start verkoop Elix

Op dinsdag 15 september om 17.00 uur start de verkoop van Elix. Je kunt je inschrijven t/m donderdag 24 september 17.00 uur. Op dinsdag 29 september worden de woningen toegewezen.

Juridische concept stukken

11 september '20

Eerder hebben we al enkele verkoopstukken met je gedeeld. Maar we hebben nu ook de juridische concept stukken voor je klaargezet in de Mijn Eigen Huis Omgeving. Het gaat om de concept koop- en aannemingsovereenkomst en de concept splitsingsakten en splitsingstekening. 

Tips voor jouw motivatiebrief

Kerckebosch is een bijzondere wijk en De Hout waarin het plan Elix is gesitueerd een bijzondere buurt. Elix is niet alleen een nieuwbouw project van 14 woningen maar het gaat binnen Elix ook over de wisselwerking tussen de buurtbewoners waardoor er een veerkrachtige buurt ontstaat. Wij willen je daarom ook vragen om in de motivatiebrief in ieder geval stil te staan bij de volgende vragen:

  • Wat ga jij doen als toekomstige bewoner voor de wijk in het algemeen en de buurt in het bijzonder, dit vooral op duurzaam sociaal maatschappelijk vlak?
  • Wanneer is jouw huis en Elix geslaagd, kortom, hoe ziet jouw droom eruit?
  • Wat moet er dan minimaal inzitten op het gebied van duurzaamheid in je huis en Elix?
  • Wat verwacht je van de ontwikkelaar en van de wijkontwikkelingsmaatschappij?

Je kunt je motivatiebrief en financiële check uploaden in de Mijn Eigen Huis Omgeving wanneer de verkoop is gestart. Het is wel belangrijk dat je van deze 2 documenten 1 PDF document maakt. Het doorgeven van je voorkeuren en het uploaden van deze documenten hoeft niet tegelijkertijd te gebeuren, als je dit maar doet voor de inschrijving sluit. 

  Meer nieuws lezen
  Naar het woningaanbod