Jouw Elix ontwikkelplan

29 februari '20

BPD wil de toekomstige kopers van de woningen in het project Elix al in een vroeg stadium van de planontwikkeling werven en selecteren, zodat zij binnen een aantal vooraf geformuleerde uitgangspunten, die in dit ontwikkelplan worden beschreven, actief kunnen meedenken en –besluiten over het project en over hun eigen woning daarbinnen. Dit ontwikkelplan heeft tot doel het co-creatieproces in goede banen te leiden.

Ontwikkelplan bekijken

Behoor jij tot de doelgroep?

In het project Elix wordt ingezet op de realisatie van 10 tot 15 koopwoningen in het prijssegment tussen circa € 500.000 en € 1.100.000 vrij op naam, uitgaande van een vooraf omschreven basiswoning. Om samen met de toekomstige kopers een bijzonder project tot stand te brengen dat zich onderscheidt van reguliere projecten, is BPD op zoek naar specifieke deelnemers. Je leest hierover meer in het ontwikkelingsplan.

Werksessies

Nadat de groep met kandidaat-kopers is samengesteld, wordt in werksessies met de kandidaat-kopers, de adviseurs en het bouwbedrijf gestart met het voorontwerp. Dit betreft de verdere inrichting van het plangebied, zowel het gemeenschappelijke deel als de individueel op te dragen woningen. De collectieve sessies zullen in de avonduren worden georganiseerd onder leiding van de procesbegeleider.

Gedeeld opdrachtgeverschap

De werksessies hebben als doel om kandidaat kopers mee te laten denken en mee te laten beslissen in ontwerpvraagstukken. Uiteraard worden deze sessies door ons voorbereid. Ook zal vooraf helder worden aangegeven wat al vast staat en waar nog ontwerpvrijheid is. Uiteindelijk bepaalt de groep als collectief hoe – binnen deze mogelijkheden - met de inrichting van het terrein wordt omgegaan en zal je als individu invloed hebben op de grootte en invulling van je woning. Samen bewaken we dat het geheel voldoende samenhang houdt.

Welke stappen doorloop je straks?

Nieuwsgierig geworden? Bekijk de woningen
Heb je nog vragen? Neem contact op