Visie Elix

Wonen en leven in een duurzame gemeenschap. Inclusief, flexibel en in verbondenheid. Dat is wat ELIX wil voor mensen die op zoek zijn naar bewust leven en delen.

Bewust wonen en leven

ELIX is een uniek project: een sustainable community. ELIX wordt een toonaangevende, sociale en circulaire ontwikkeling in Kerckebosch, ontwikkeld in samenwerking met de toekomstige bewoners. Een duurzaam leven leiden zal bij ELIX als een natuurlijk onderdeel voelen van het leven.

Uniek aan dit project is hoe elementen als samen ontwikkelen, gezond wonen en delen van diensten en voorzieningen samenkomen met circulair bouwen met hout (CLT) en de natuur inclusieve aspecten van het ontwerp. En dat in de prachtige natuurlijke omgeving van de Zeister bossen en hei. ELIX is helemaal in lijn met de visie van Kerckebosch, op een DuurSame manier ingericht.

De gemeenschappelijke visie van de bewoners zal vanaf het begin af aan de drijvende kracht vormen bij dit ambitieuze project. ELIX maakt duurzaam wonen een gedeelde ervaring door het ontwerp, het beheer en de levenscyclus van de leefomgeving met elkaar invulling te geven. Het is deze identiteit die tot een gemeenschap van gelijkgestemden leidt.

Samen je leefomgeving vormgeven

Collectiviteit en identiteit van een wijk ontstaan door de mogelijkheden voor participatie. Dat is de reden dat ELIX als gemeenschap gestuurd wordt door 14 mede-opdrachtgevers. De afgelopen maanden stonden in het teken van het vinden van deze mede-opdrachtgevers. Toekomstige bewoners, die dromen over het ontwikkelen van hun eigen duurzame woonomgeving. Van voorlopers die geloven in ELIX als het wonen van de toekomst.

Al in een vroeg stadium van de planontwikkeling werven en selecteren we de toekomstige kopers van de woningen in het project . Zo kunnen zij actief meedenken en besluiten over het project en over hun eigen woning daarbinnen. In een co-creatietraject bepaalt de gedeelde visie van mede-opdrachtgevers het einddoel.

Nadat de groep met kandidaat-kopers is samengesteld, organiseren we bijeenkomsten en werksessies met het doel om elkaar te leren kennen, goed te informeren, te inspireren en een hechte groep te vormen. Tijdens dit traject vragen we op verschillende manieren om jouw visie te delen, hoe jij als toekomstig bewoner hier wilt wonen én wat jij kan betekenen voor de wijk en ELIX. Als gemeenschap maken de toekomstige bewoners van ELIX actief onderdeel uit van een duursame wijk waarin mensen samenwerken, elkaar helpen en naar elkaar omkijken. Dit is een belangrijk aandachtspunt in de selectie.

We nodigen de toekomstige bewoners uit om het ontwikkelplan te vertalen tot een gemeenschappelijk ELIX-manifest. Hierin bevestigen alle betrokkenen de wens om dit plan in co-creatie duurzaam te ontwikkelen en uit te werken. Bijvoorbeeld door invulling te geven aan de gemeenschappelijke ruimte, of door verschillende diensten met elkaar op te zetten, producten en diensten te delen, en gezamenlijk in te kopen (zoals deelmobiliteit). Tijdens werksessies gaan de kandidaat-kopers, de adviseurs en het bouwbedrijf van start met het voorontwerp. Dit betreft de inrichting van het plangebied, zowel het gemeenschappelijke deel als de op te leveren individuele woningen.

Als toekomstige bewoners ben je in dit bijzondere traject expert en initiator van je eigen wensen voor een duurzame woon- en leefomgeving. BPD als ontwikkelaar is expert op het gebied van processen, techniek, risico’s en financiën en om zo van niets tot een gerealiseerd plan te komen. De uitwisseling van deze expertises is de basis van een succesvolle en duurzame samenwerking. Voor ELIX en voor andere toekomstbestendige leefomgevingen.

Ik heb een vraag? Contact opnemen
Meer weten over de locatie? Kerckebosch Zeist